תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר danceBPM

סקירה כללית

אתר זה, danceBPM.com, וכל האפליקציות/אפליקציות הקשורות אליו, בבעלותו ומתופעלות על ידי danceBPM Ltd. 

ברחבי האתר, המונחים "אנו", "אותנו" ו"שלנו" מתייחסים אל danceBPM Ltd. danceBPM Ltd מציעה את האתר הזה, כולל כל המידע, הכלים והשירותים הזמינים מהאתר הזה לך, המשתמש, תחת התנאי שתקבל את כל התנאים, ההגבלות, המדיניות וההודעות המצוינות כאן.

בביקור באתרנו ו/או ברכישת מוצר מאיתנו, אתה משתתף ב"שירות" שלנו ומסכים להיות כפוף לתנאים והגבלות הבאות ("תנאי שירות", "תנאים"), כולל התנאים וההגבלות הנוספים והמדיניות המצוינים כאן ו/או זמינים בקישור. תנאי השירות הללו חלים על כל משתמשי האתר, ללא הגבלה על משתמשים הם גולשים, ספקים, לקוחות, סוחרים, ו/או תורמי תוכן.

אנא קרא את תנאי השירות בקפידה לפני שתיגש או תשתמש באתר שלנו. בגישה או שימוש בכל חלק מהאתר, אתה מסכים להיות כפוף לתנאי השירות הללו. אם אתה לא מסכים לכל התנאים וההגבלות של הסכם זה, אזי אינך רשאי לגשת לאתר או להשתמש בשירותים. אם תנאי השירות הללו נחשבים להצעה, הקבלה מוגבלת במפורש לתנאי השירות הללו.

כל תכונה או כלי חדשים המתווספים לחנות הנוכחית יהיו כפופים גם לתנאי השירות. אתה יכול לעיין בגרסה העדכנית ביותר של תנאי השירות בכל עת בעמוד זה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן, לשנות או להחליף כל חלק מתנאי השירות הללו על ידי פרסום עדכונים ו/או שינויים באתר שלנו. זו האחריות שלך לבדוק את העמוד הזה מעת לעת לשינויים. השימוש המתמשך שלך או הגישה לאתר לאחר פרסום שינויים כלשהם מהווים קבלה של שינויים אלה.

סעיף 1 – תנאי האתר

אינך רשאי להשתמש במוצרינו לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית ולא תוכל, בשימושך בשירות, להפר כל חוקים בשיפוט שלך (כולל אך לא מוגבל לחוקי זכויות יוצרים).

אסור לך להעביר תולעים או וירוסים או כל קוד בעל אופי הרסני.

הפרה או הפרת כל אחד מהתנאים תביא לסיום מיידי של השירות שלך.

סעיף 2 – הצהרת בריאות

רבים מסרטוני ההדרכה שלנו מציגים תנועות ריקוד עזות, אשר יכולות להיות פעילות גופנית מאומצת.

בשימושך באתר שלנו אתה מאשר שאתה מבין שתנועות כאלה, אם יבוצעו באופן לא נכון, או על ידי מישהו עם בריאות גופנית או נפשית ירודה, עלולות להוביל לפציעה, בין אם גופנית ובין אם נפשית.

כל ההוראות הניתנות על ידי הכוריאוגרפים/מדריכים שלנו הן רשות. אינך מחויב לבצע כל תנועה שאינך נוח איתה, או שאתה חושב שעלולה להיות מחוץ לטווח היכולות שלך.

אתה מוותר ומשחרר במפורש כל תביעה שעשויה להיות לך בכל זמן עבור פציעה מכל סוג שהוא נגד danceBPM Ltd, או כל אדם המעורב או משויך עם danceBPM Ltd, כולל ללא הגבלה המנהלים, המדריכים, הכוריאוגרפים, העקרונות, העובדים, הקבלנים העצמאיים, השותפים, והנציגים שלה.

סעיף 3 – תנאים כלליים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לשירות לכל אחד מכל סיבה שהיא בכל עת.

אתה מבין שהתוכן שלך (לא כולל מידע על כרטיס אשראי), עשוי להיות מועבר ללא הצפנה ולכלול (א) העברות ברשתות שונות; ו(ב) שינויים להתאמה ולהסתגלות לדרישות טכניות של רשתות או מכשירים מחוברים. מידע על כרטיסי אשראי תמיד מוצפן במהלך העברה ברשתות.

אתה מסכים שלא לשכפל, להעתיק, למכור, למכור מחדש או לנצל כל חלק מהשירות, שימוש בשירות, או גישה לשירות או לכל אמצעי על האתר שדרכו השירות מסופק, ללא הרשאה בכתב מאיתנו.

ניתן לעיין במדיניות הפרטיות שלנו על ידי לחיצה על הקישור בתחתית העמוד הראשי באתר www.danceBPM.com.

סעיף 4 – שגיאות, חוסרי דיוקים והשמטות

לעיתים קרובות עשוי להיות מידע באתר שלנו או בשירות שמכיל שגיאות טיפוגרפיות, חוסרי דיוק או השמטות שעשויים להיות קשורים לתיאורי מוצרים, מחירים, קידומי מכירות, הצעות, עלויות משלוח של מוצרים, זמני טרנזיט וזמינות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל שגיאה, חוסר דיוק או השמטה, ולשנות או לעדכן מידע או לבטל הזמנות אם כל מידע בשירות או בכל אתר קשור אינו מדויק בכל עת ללא הודעה מוקדמת (כולל לאחר שהזמנת).

סעיף 5 – שימושים אסורים

בנוסף לאיסורים אחרים כפי שנקבע בתנאי השירות, אסור לך להשתמש באתר או בתוכנו: (א) לכל מטרה בלתי חוקית; (ב) לשכנע אחרים לבצע או להשתתף בפעולות בלתי חוקיות; (ג) להפר כל רגולציה בינלאומית, פדרלית, מחוזית או מדינתית, כללים, חוקים, או חוקי מקום; (ד) להפר את זכויות הרכוש הרוחני שלנו או את זכויות הרכוש הרוחני של אחרים; (ה) להטריד, להתעלל, להשפיל, לפגוע, להוציא דיבה, להכפיש, להשמיץ, לאיים, או להפלות בהתבסס על מגדר, נטייה מינית, דת, מוצא אתני, גזע, גיל, לאום, או מוגבלות; (ו) להגיש מידע שקרי או מטעה; (ז) להעלות או לשדר וירוסים או כל סוג אחר של קוד זדוני שישמש או עשוי לשמש בכל דרך שתשפיע על פונקציונליות או פעילות השירות או של כל אתר קשור, אתרים אחרים, או האינטרנט; (ח) לאסוף או לעקוב אחרי מידע אישי של אחרים; (ט) לספאם, לזייף, לחפש, לטפס, או לגרד; (י) לכל מטרה פורנוגרפית או לא מוסרית; או (יא) להתערב או לעקוף את תכונות הביטחון של השירות או של כל אתר קשור, אתרים אחרים, או האינטרנט. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים את השימוש שלך בשירות או בכל אתר קשור להפרת כל אחד מהשימושים האסורים.

סעיף 6 – הצהרת אחריות והגבלת אחריות

אנו לא מבטיחים, מייצגים או מעריבים שהשימוש שלך בשירות שלנו יהיה ללא הפסקות, בזמן, בטוח או ללא טעויות.

אנו לא מעריבים שהתוצאות שיתקבלו מהשימוש בשירות יהיו מדויקות או אמינות.

אתה מסכים שמעת לעת ייתכן שנסיר את השירות לתקופות זמן בלתי מוגדרות או נבטל את השירות בכל עת, ללא הודעה לך.

אתה מסכים במפורש שהשימוש שלך, או החוסר ביכולת להשתמש, בשירות הוא על אחריותך הבלעדית. השירות וכל המוצרים והשירותים שנמסרים לך דרך השירות מסופקים (למעט כפי שנאמר במפורש על ידינו) 'כמו שהם' ו'כפי שזמינים' לשימוש שלך, ללא כל נציגות, אחריות או תנאים מכל סוג שהוא, בין אם מפורשים או רמוזים, כולל כל האחריות או התנאים המרומזים של מסחריות, איכות סחירה, התאמה למטרה מסוימת, עמידות, כותרת, ולא הפרת זכויות.

בשום מקרה danceBPM Ltd, המנהלים שלנו, המנהלים, העובדים, השותפים, הסוכנים, הקבלנים, המתמחים, הספקים, מספקי השירותים או המתן רישיונות לא יהיו אחראים לכל פציעה, אובדן, תביעה, או לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, עונשין, מיוחד, או נזק נזק עקיף מכל סוג, כולל, ללא הגבלה רווחים שאבדו, הכנסה שאבדה, חיסכון שאבד, אובדן נתונים, עלויות החלפה, או כל נזק דומה, בין אם מבוסס על חוזה, עוול (כולל רשלנות), אחריות מוחלטת או אחרת, הנובע מהשימוש שלך בכל השירות או בכל מוצר שנרכש באמצעות השירות, או עבור כל תביעה אחרת קשורה בכל דרך לשימוש שלך בשירות או בכל מוצר, כולל, אך לא מוגבל ל, כל טעויות או השמטות בכל תוכן, או כל אובדן או נזק מכל סוג שנגרם כתוצאה מהשימוש בשירות או בכל תוכן (או מוצר) שפורסם, מועבר, או בכל אופן זמין דרך השירות, גם אם יועצו על האפשרות שלהם. מכיוון שחלק מהמדינות או המחוזות לא מאפשרים את ההדחה או ההגבלה של אחריות עבור נזקים עקיפים או מקריים, במדינות או מחוזות אלה, האחריות שלנו תהיה מוגבלת למידה המרבית המותרת על פי החוק.

סעיף 7 – הפרטיות

הגשת המידע האישי שלך דרך החנות מונהגת על פי מדיניות הפרטיות שלנו.

סעיף 8 – שינויים בתנאי השירות

אתה יכול לעיין בגרסה העדכנית ביותר של תנאי השירות בכל עת בעמוד זה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לעדכן, לשנות או להחליף כל חלק מתנאי השירות הללו על ידי פרסום עדכונים ושינויים באתר שלנו. זו האחריות שלך לבדוק את האתר שלנו מעת לעת לשינויים. השימוש המתמשך שלך או הגישה לאתר שלנו או לשירות לאחר פרסום שינויים כלשהם בתנאי השירות מהווים קבלה של שינויים אלה.

סעיף 9 – פרטי קשר

שאלות לגבי תנאי השירות יש לשלוח אלינו ב-support@danceBPM.com.

Shopping cart
Sign in

No account yet?

HEY YOU, SIGN UP AND CONNECT TO DANCEBPM!

Be the first to learn about our latest trends and get exclusive offers

Will be used in accordance with our Privacy Policy

Start typing to see products you are looking for.
Shop
Wishlist
0 items Cart
My account
×
דילוג לתוכן